Fact

Holokost’un tüm failleri Alman mıydı?

Share

Almanlar, Nazi işgali altındaki hemen hemen her ülkede, iş birlikçiler ve yandaşlar tarafından Yahudilere yapılan zulüm ve katliam konusunda destek gördü.

Antisemitik kanunlar, Yahudilerin uğradığı zulme başlarda yasal bir kılıf uydurmak adına tüm bu ülkelerde uygulamaya sokuldu. Nazi işgali altındaki pek çok ülke ve bölgede, yerel polis Yahudileri getto ve kamplarda tutulmak ve ölüm kamplarına tehcir edilmek üzere topladı. Öldürme merkezlerine yapılan aktarmalar, Avrupa boyunca sık sık durumdan habersiz olan demiryolu çalışanlarının desteği olmadan yapılamazdı.

Saklanmakta olan veya Yahudi olmayanların arasına karışmaya çalışan pek çok Yahudi'ye, Yahudi olmayan komşuları tarafından ihanet edildi ve bu kişiler, öldürüldü veya Almanlara teslim edildi. Partizanlar, Doğu Avrupa’nın ormanlarında saklanmakta olan Yahudileri pek çok defa öldürdü.

Baltık devletleri, Ukrayna ve Beyaz Rusya’daki kurşuna dizme operasyonları, genellikle Alman birlikleri Yahudileri topladıktan ve vurulmadan önce yönlendirdikten sonra yerli sakinler tarafından gerçekleştirilmekteydi. İşgal altındaki Polonya, Litvanya ve Ukrayna’da Yahudilere karşı yapılan katliamlar yerel topluluklar tarafından sık sık desteklendi veya gerçekleştirildi.

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun