Fact

Var alla förövare av Förintelsen tyska?

Share

Tyskarna fick hjälp i förföljelsen och dödandet av judar av medlöpare och medhjälpare i praktiskt taget alla nazistockuperade länder.

Antisemitiska lagar infördes i alla dessa länder för att ge början på förföljelsen av judar ett sken av laglighet. I många nazistockuperade länder och territorier samlade den lokala polisen ihop judar som skulle till getton och läger eller deporteras till förintelselägren. Transporterna till förintelselägren hade inte kunnat ske utan hjälp av järnvägsanställda över hela Europa, ofta ovetandes om syftet.

Många judar som gömde sig eller försökte låtsas vara icke-judar förråddes av sina icke-judiska grannar och antingen dödades eller överlämnades till tyskarna. Partisaner mördade ofta judar som gömde sig i skogarna i Östeuropa.

Massavrättningar med gevär i de baltiska staterna, Ukraina och Vitryssland utfördes ofta av lokalbefolkningen. Tyska truppers roll var att samla ihop judar innan de sköts. Pogromer mot judar i det ockuperade Polen, Litauen och Ukraina stöddes ofta eller utfördes av lokalbefolkningen.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här