Fact

Varför är Auschwitz så viktigt?

Share

Auschwitz var beläget i det tyskockuperade Polen och var det största av de många koncentrationslägerskomplex som nazisterna byggde. Den bestod av tre huvudläger och nästan 50 underläger: Auschwitz I, ett koncentrationsläger, Auschwitz II-Birkenau, den största delen av lägersystemet, som hade både ett koncentrationsläger och ett förintelsecentrum, och Auschwitz III-Monowitz, som låg intill byggarbetsplatsen för den syntetgummifabrik som byggdes av IG Farbenindustrie.

Mellan 1940 och 1945 deporterades minst 1,3 miljoner människor, de flesta judar, till Auschwitz-lägerkomplexet, varav 1,1 miljoner dödades. Av offren var cirka 1 miljon judar, 74 000 icke-judiska polacker, 21 000 romer, 15 000 sovjetiska krigsfångar och mellan 10 000 och 15 000 andra, inklusive minst 43 homosexuella.

Trots att de först grundades för att hysa polska politiska fångar började nazisterna genomföra den slutliga lösningen där från och med mars 1942. För detta ändamål konstruerade de gaskammare och krematorier vid anläggningen Auschwitz II-Birkenau.

Auschwitz var centrum för utplåningen av europeisk judendom och bland de överlevde finns många kända namn. Det var de som överlevt Auschwitz som Elie WieselPrimo LeviImre Kertész och många andra som beskrev Förintelsen, mer än från något annat läger, och det ledde till att Auschwitz blev symbolen för Förintelsen. År 2005 utropades den 27 januari – årsdagen för befrielsen av Auschwitz 1945 – till den internationella minnesdagen för Förintelsens offer av FN:s generalförsamling.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här