Fact

מדוע אושוויץ כל כך חשוב?

Share

מחנה אושוויץ, הממוקם בפולין הכבושה על ידי גרמניה, היה הגדול בין מתחמי מחנות ריכוז רבים שנבנו על ידי הנאצים. הוא היה מורכב משלוש מחנות ראשיים וכמעט 50 מחנות משנה: אושוויץ 1, מחנה ריכוז, אושוויץ-בירקנאו החלק הגדול ביותר של מערכת המחנות באושוויץ, שכלל מחנה ריכוז ומרכז הריגה, ואושוויץ 3-מונוביץ, שממוקם ליד אתר הבנייה .של המפעל לגומי סינטטי שהוקם על ידי החברה IG Farbenindustrie.

בין 1940 ל-1945, 1.3 מיליון אנשים לפחות, רובם יהודים, גורשו למתחם המחנות באושוויץ, ומתוכם 1.1 מיליון נרצחו. בין הנספים היו כמיליון יהודים, 74,000 פולנים לא יהודים, 21,000 צוענים, 15,000 שבויי מלחמה סובייטים ובין 10,000 ל-15,000 אחרים, ביניהם לפחות 43 הומוסקסואלים.

המחנה הוקם תחילה כדי להחזיק אסירים פוליטיים פולנים, אך הנאצים התחילו ליישם שם את הפתרון הסופי ממרץ 1942. למטרה זאת הם בנו תאי גז ומשרפה באתר אושוויץ 2-בירקנאו.

אושוויץ היה מרכז להשמדת יהדות אירופה ובין הניצולים ששהו בו נמנים שמות מפורסמים רבים.יותר מאשר כל מחנה אחר, הניצולים מאושוויץ - אלי ויזל, פרימו לוי, אימרה קרטש ורבים אחרים - תיארו את השואה והפכו את אושוויץ לסמל שהגדיר את השואה. ב2005 הכריזה העצרת הכללית של האומות המאוחדות באופן רשמי ש-27 בינואר – היום שבו שוחרר מחנה אושוויץ ב-1945 – יהיה יום השואה הבינלאומי.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן