Fact

Всички виновници за Холокоста ли са германци?

Share

Германците получават помощ в преследванията и избиването на евреи от сътрудници и съучастници в практически всяка страна, окупирана от нацистите.

Във всички тези страни са приети антисемитски закони, за да може на пръв поглед гоненията да изглеждат законни. В много окупирани от нацистите страни и територии местната полиция събира евреите за тяхното затваряне в гета и лагери и за депортацията им към лагерите на смъртта. Транспортът към центровете за убийство не е възможен без помощта, често неволна, на железопътните служители в цяла Европа.

Много евреи, които се крият или се опитват да минат за неевреи, са предавани от своите съседи без еврейски произход и са убивани или предавани на германците. Партизаните често избиват евреи, които се крият в горите на Източна Европа.

Разстрелите в балтийските страни, в Украйна и в Беларус често се осъществяват от местното население, а немските войски събират и струпват евреите, преди да бъдат застреляни. Местните общности често съдействат или сами осъществяват погроми срещу евреи в окупираните Полша, Литва и Украйна.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук