Fact

מי היו האיינזצגרופאן?

Share

האיינזצגרופאן (עוצבות המבצע) היו יחידות אס אס ויחידות משטרתיות שתפקידן ביוני 1941 היה להיכנס לברית המועצות בעקבות הוורמאכט. בשלוש השנים שלאחר מכן, בשיתוף פעולה עם יחידות הוורמאכט (הצבא), משטרת הביטחון ומשטרת הסדר, הם הרגו מעל 2 מיליון יהודים: כ-40% מהנרצחים בשואה.

האיינזצגרופאן ניהלו רשומות של הרציחות שלהם בליטא, לטביה, אסטוניה, בלארוס, מולדובה, רומניה ואוקראינה. בספטמבר 1941, איינזצגרופא C ביצע טבח ב-33,771 יהודים בגיא [באבי יאר] במבואות קייב, אוקראינה של ימינו.

אנשי האיינזצגרופאן גויסו מהאס אס, מהוופן אס אס (אס אס לוחמת) ומגופים אחרים ממנגנוני המשטרה והביטחון. מכתבים ותמונות מאנשי היחידות האלה מהווים מקור ידע חשוב על השואה. כמו כן, האיינזצגרופאן עשו שימוש נרחב במשתפי פעולה מקומיים לצורך זיהוי, ציד והריגת יהודים.

[באבי יאר: גיא צפונית מערבית לקייב שהיה מקום הטבח ב-33,771 יהודים בידי איינזצגרופא C ב-29-30 בספטמבר 1941. התירוץ לטבח היו שני פיצוצים שהשמידו את המטה הגרמני ואת מרכז העיר. ב-1961,ליווה המשורר הסובייטי יבגני יבטושנקו את אנטולי קוזנצוב, עד ראיה לטבח, לאתר: השיר שכתב עקב זאת שימש השראה למלחין דמיטרי שוסטקוביץ להלחין את הסימפוניה ה-13 שלו.]

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן