Fact

האם אילצו את המבצעים להרוג?

Share

אחרי השואה רבים מהאנשים שמילאו תפקידים בהשמדה ההמונית של יהודים אמרו שלא הייתה להם ברירה, והם רק מילאו אחר פקודות, מתוך חשש לחייהם. למרות שטענה זאת הועלתה לעתים קרובות, לא נמצאו דוגמאות של אף אדם אחד שנענש כי סירב להשתתף בפעולות ההריגה.

הרבה סיפורים מאששים שאפילו כשנתנו להם אפשרות לסרב, לא רק גרמנים אלה רבים מתושבי המדינות הכבושות על ידי הגרמנים ומדינות הציר ביצעו מעשי זוועה בל יתוארו, מרצונם. הויכוח על הסיבה מדוע כל כך הרבה אנשים בחרו לבצע את השואה רחוק מלהסתיים.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן