Fact

Ar smurtautojai buvo priversti žudyti?

Share

Po holokausto daugelis žmonių, dalyvavusių masiniuose žydų naikinimuose, teigė, kad neturėjo kito pasirinkimo ir tik vykdė įsakymus, bijodami dėl savo gyvybės. Nepaisant didelio tokių pareiškimų skaičiaus, nėra nė vieno bausmės, už atsisakymą dalyvauti žudymuose, pavyzdžio.

Daugelis pasakojimų patvirtina, kad net ir turėdami galimybę rinktis, nenusakomo žiaurumo akcijose savanoriškai dalyvavo ne tik vokiečiai, bet ir daugelis Vokietijos okupuotų ir Europos šalių sąjungininkių gyventojai. Ginčai dėl priežasčių, paskatinusių tiek daug žmonių dalyvauti holokauste, nesibaigia iki šiol.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here