Fakt

Czym były Einsatzgruppen?

Share

Einsatzgruppen (Specjalne Grupy Zadaniowe) były jednostkami SS i policji podążającymi w ślad za Wehrmachtem do Związku Radzieckiego w czerwcu 1941 r. W ciągu następnych trzech lat wraz z niemieckim Wehrmachtem (siłami zbrojnymi), Policją Bezpieczeństwa oraz Policją Porządkową zamordowali ponad 2 miliony Żydów, co stanowi około 40% ofiar Holokaustu.

Einsatzgruppen dokumentowały swoje zbrodnie na Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Mołdawii, Rumunii i Ukrainie. We wrześniu 1941 r. Einsatzgruppe C przeprowadziła masakrę 33 771 Żydów w wąwozie w [Babim Jarze] pod Kijowem (dzisiejsza Ukraina).

Członkowie Einsatzgruppen rekrutowani byli z SS, Waffen SS (formacje wojskowe SS) i innych organizacji, takich jak policja oraz aparat bezpieczeństwa. Listy i zdjęcia członków tych jednostek stanowią ważne źródło informacji na temat Holokaustu. Einsatzgruppen szeroko korzystały również z pomocy lokalnych kolaborantów przy identyfikowaniu, wyłapywaniu i zabijaniu Żydów.

[Babi Jar: wąwóz na północny zachód od Kijowa, który był miejscem masakry 33 771 Żydów przeprowadzonej przez Einsatzgruppe C w dniach 29–30 września 1941 r. Pretekstem do rzezi były dwie eksplozje, które zniszczyły niemiecką siedzibę główną oraz centrum miasta. W 1961 r. radziecki poeta Jewgienij Jewtuszenko towarzyszył świadkowi naocznemu Anatolijowi Kuzniecowowi na miejscu masakry: zainspirowany napisanym wówczas wierszem Dmitrij Szostakowicz napisał swoją 13. Symfonię.]

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj