Fakt

Kim była Hanna Szenes i dlaczego została zrzucona na spadochronie do okupowanej Europy?

Share

Hanna Szenes była węgierską Żydówką, która zgłosiła się na ochotnika, aby skoczyć na spadochronie do okupowanej Europy w marcu 1944 roku i pomóc w organizowaniu zbrojnego ruchu oporu. Wkrótce po wjeździe na Węgry została pojmana i stracona w listopadzie 1944 r.

Szenes urodziła się w lipcu 1921 roku w bogatej i zasymilowanej rodzinie żydowskiej w Budapeszcie. Po doświadczeniu przejawów antysemityzmu w trakcie nauki została syjonistką i emigrowała do Mandatu Palestyny w 1939 r. Po skończeniu szkoły rolniczej w 1941 roku dołączyła do kibucu Sedot Jam niedaleko Cezarei.

W 1943 roku skontaktowali się z nią urzędnicy Agencji Żydowskiej z zamiarem zapewnienia pomocy ruchom oporu w Europie. Po ukończeniu kursu dla spadochroniarzy w styczniu 1944 roku Anna została zrzucona do okupowanej Jugosławii w połowie marca. W czerwcu, niemal natychmiast po przekroczeniu węgierskiej granicy, została aresztowana i osadzona w Budapeszcie. Mimo aresztowania przez władze jej matki Szenes odmówiła współpracy, wygłaszając krnąbrną mowę na procesie w listopadzie. Została skazana na śmierć i odmówiła ostatniej szansy na błaganie o łaskę. Została stracona przez pluton egzekucyjny 7 listopada 1944 roku w wieku 23 lat.

Po wojnie Szenes stała się centralną postacią panteonu nowego państwa Izrael. W 1950 roku jej szczątki zostały przewiezione z Budapesztu na cmentarz na Wzgórzu Herzla w Jerozolimie. Jej wiersz „Blessed is the Match”, napisany w Jugosławii w maju 1944 roku, znany jest pokoleniom Izraelczyków:

Błogosławiona jest zapałka, która niknie pośród płomienia.

Błogosławiony jest płomień, który potajemnie płonie w sercu.

Błogosławione jest serce, które bicie swe wstrzyma w imię honoru.

Błogosławiona jest zapałka, która niknie pośród płomienia.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj