Fact

Какво е Бордът за бежанците от войната?

Share

Бордът за бежанците от войната е създаден през януари 1944 г. с Изпълнителната заповед на Президент Франклин Рузвелт. В Изпълнителната заповед се казва, че в политиката на САЩ се включва страната „да взима всички възможни мерки да спаси жертвите на вражеското потисничество, изправени пред непосредствена смъртна опасност и да предоставя на тези жертви цялото възможно облекчение и съдействие в съответствие с успешното наказателно преследване на войната.“

Начело на Борда е Джон Пели, който работи с еврейски организации, групи на съпротивата и дипломати от страните, запазили неутралитет в опит да спаси възможно най-много евреи, които се укриват или се намират в концентрационни лагери, както и да направи достояние пред американското общество първите подробности за убийствата в Аушвиц като част от кампанията, която цели да възпре извършителите от по-нататъшни действия. Най-забележителното е, че Бордът и Американският съвместен разпределителен комитет спонсорират труда на шведския дипломат Раул Валенберг, който спасява хиляди евреи от Будапеща като им издава шведски документи, които гарантират закрила. След войната, обаче, въпреки че Бордът спасява десетки хиляди евреи, Пели характеризира труда си като „недостатъчен и закъснял“.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук