Fact

Kas buvo Bergen-Belsenas?

Share

Bergen-Belsenas buvo Vokietijos Žemutinėje Saksonijoje, maždaug 65 km nuo Hanoverio miesto, nacių įkurta koncentracijos stovykla. Iš pradžių, 1943 m., ji buvo skirta privilegijuotiems ir kitiems ypatingiems kaliniams, įskaitant neutralių šalių kalinius arba tuos, kuriuos Vokietijos valdžia norėjo iškeisti į Sąjungininkų kalinamus vokiečius.

Nuo 1944 m. rudens kaliniai iš mirtininkų ir koncentracijos stovyklų, tokių kaip Aušvicas, buvo perkelti į Bergeną-Belseną, o stovyklos kalinių skaičius išaugo nuo 7 300 (1944 m. liepos mėn.) iki maždaug 15 000 (1944 m. gruodžio mėn.). Kai 1945 m. balandžio 15 d. Didžiosios Britanijos kariai išlaisvino Bergeną-Belseną, jame buvo daugiau nei 60 000 kalinių, daugiausia žydų, taip pat lenkų, romų, homoseksualų ir kitų.

1945 m. žiemą sanitarinės sąlygos buvo siaubingos: kaliniai sirgo šiltine, dizenterija ir kitomis užkrečiamosiomis ligomis, taip pat buvo labai prastai maitinami. Nustatyta, kad Bergen-Belsene mirė apie 50 000 kalinių, tarp kurių buvo ir Ana Frank.

Išvaduotieji kaliniai buvo perkelti į netoliese esančią Vokietijos karinę bazę, kuri tapo didžiausia perkeltųjų stovykla Vokietijoje.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here