Fact

Kas toks buvo Haj Aminas Huseinis?

Share

Haj Aminas Huseinis (1897–1974) buvo islamiškojo tikėjimo dvasininkas, vienas iš pamatinių radikalaus islamizmo balsų, paremtų nacionalizmu, antidemokratinėmis vertybėmis, nukreiptas prieš žydus ir pateisinantis smurtą siekiant savo tikslų. Trečiajam Reichui jis kūrė propagandines laidas, kurios vis dar išlieka pagrindine prieš žydus ir Izraelį nukreiptos neapykantos forma. Šiuolaikiniai tyrimai paneigia gandą, kad jis suvaidino svarbų vaidmenį 1941–42 m. priimant galutinį sprendimą.

Huseinis gimė XIX amžiaus pabaigoje, Jeruzalėje, turtingoje ir įtakingoje šeimoje. Jis studijavo Jeruzalėje, Kaire ir Stambule, o 1910 m. buvo paskirtas tarnauti osmanų armijoje. 1921 m. britai, gavę Tautų Lygos mandatą valdant Palestiną, jį paskyrė Didžiuoju Jeruzalės muftijumi ir Aukščiausiosios musulmonų tarybos prezidentu. Šie postai Huseinį pavertė vienu įtakingiausių religinių veikėjų to meto Palestinos musulmonų bendruomenėje. 1936 m. jis tapo Aukščiausiojo arabų komiteto pirmininku ir pagrindine 1936–1939 m. arabų sukilimo, kuris įsižiebė 1935 m. britams nužudžius šeichą Izz al-Din al-Qassamą, figūra. 1936 m. balandį sekė atsakomasis dviejų žydų nužudymas. 1937 m. Huseinis buvo priverstas bėgti iš Palestinos, kai Didžiosios Britanijos administracija komitetą paskelbė neteisėtu. Huseinis likusius 1930 m. mėnesius praleido tremtyje, iš pradžių Libane, o paskui Irake.

1941 m. lapkričio 21 d. Huseinis buvo nuskraidintas į Berlyną, kur lapkričio 28 d. susitiko su Hitleriu. Hitleris šiltai priėmė Huseinį, nors pasirašyti oficialų pranešimą apie paramą atsisakė. Vokiečiai apgyvendino Huseinį prabangioje Berlyno viloje, tačiau neatskleidė savo planų dėl arabų pasaulio ar Huseinio vietos juose. Tačiau juo buvo pasinaudota 1943 m. į SS kariuomenę verbuojant apie 25 000 bosnių musulmonų.   

Huseinio antižydiška retorika propagandinėse Trečiojo Reicho transliacijose buvo nuodinga. 1944 m. kovą jis pasakė savo kalbą, kuria skatino klausytojus: „Pakilkite kaip vienas ir kovokite už savo šventas teises. Žudykite žydus, kad ir kur juos rastumėte. Tai pamalonins Dievą, žmonijos istoriją ir religiją.“ Trumpai kalėjęs sąjungininkų areštinėje Prancūzijoje, jis pabėgo į Viduriniuosius Rytus ir likusį savo karjeros etapą praleido Egipte ir Libane, skatindamas smurtą prieš žydus ir Izraelio naikinimą. Huseinis mirė 1974 m. Beirute.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here