Fact

Vem var Hajj Amin al-Husayni?

Share

Hajj Amin al-Husayni (1897–1974) var en muslimsk religiös ledare, en av de första som förespråkade radikal islamism, grundad på nationalistiska, judefientliga och antidemokratiska värderingar. Han rättfärdigade våldsdåd i strävan mot dessa målsättningar. Han gjorde propagandasändningar för tredje riket som fortfarande är en viktig influens för de värsta formerna av antisemitiskt och antiisraeliskt hat. Nutida forskning förkastar idén att han spelade en roll i beslutet att genomföra den slutliga lösningen 1941–42.

Al-Husayni föddes i Jerusalem i slutet av 1800-talet och tillhörde en rik och inflytelserik släkt. Han studerade i Jerusalem, Kairo och Istanbul och blev 1910 officer i den ottomanska armén. 1921 utnämnde britterna honom till stormufti i Jerusalem och ordförande för det högsta muslimska rådet efter att de övertagit Palestina som ett mandat under Nationernas förbund. Dessa positioner gjorde al-Husayni till den mest inflytelserika religiösa rösten bland Palestinas muslimer. 1936 blev han ordförande för Arabiska högre utskottet, som hade en ledande roll i den arabiska revolten 1936-39, utlöst av det brittiska dödsskjutningen av shejk ʿIzz ad-Dīn al-Qassām 1935 och mordet på två judar i april 1936. Al-Husayni tvingades fly från Palestinamandatet 1937 efter att den brittiska styret förklarade Arabiska högre utskottet olagligt. Husayni tillbringade resten av 1930-talet i exil, först i Libanon och sedan i Irak.

Den 21 november 1941 flögs al-Husayni till Berlin, där han träffade Hitler den 28 november. Hitler gav al-Husayni ett varmt välkomnande, även om han inte ville utfärda en offentlig stödförklaring. Tyskarna placerade al-Husayni i en luxuös villa i Berlin, men vägrade att specificera vilka planer de hade för Arabvärlden, eller vilken roll al-Husayni skulle få i dessa planer. Han användes dock för att 1943 rekrytera cirka 25 000 bosniska muslimer till Waffen-SS.

Al-Husaynis retorik mot judar i propagandasändningar på tredje rikets vägnar var hatisk och mycket skadlig. I mars 1944 höll han ett tal där han uppmanade sina lyssnare att: ”Förena er i uppror och kämpa för era gudagivna rättigheter. Döda judarna varhelst ni stöter på dem. Det är i enlighet med Guds vilja, och med vår historia och religion”. Efter att ha satts i husarrest i Frankrike av de allierade en kort period återvände han till Mellanöstern och tillbringade åren efter 1945 i Egypten och Libanon och uppmanade till våld mot judar och Israels förstörelse tills han avled i Beirut 1974.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här