Fact

Varför återförde den tyska transatlantiska oceanångaren St. Louis mer än 900 flyktingar till Europa i juni 1939?

Share

Den tyska transatlantiska oceanångaren M/S St. Louis seglade från Hamburg den 13 maj 1939, på väg till Kuba med 937 passagerare ombord, men återvände till Europa i juni 1939 efter att Kubas, USA:s och Kanadas regeringar vägrat tillstånd för passagerarna att stiga av. Vid sin återresa seglade St. Louis så nära Floridas kust att dess passagerare kunde se ljusen från Miami.

Den 17 juni, efter drygt en månad till sjöss, anlände fartyget vid Antwerpen i Belgien, och dess passagerare fick åtminstone tillfällig tillflykt i Storbritannien, Frankrike, Belgien och Nederländerna. Tragiskt nog dödades 254 av St. Louis passagerare i Förintelsen. De hamnade i länder som senare ockuperades av nazisterna 1940. Den kanadensiska premiärministern Justin Trudeau bad i november 2018 om ursäkt för sitt lands roll i fartygets och dess passagerares öde, ”som fick betala priset för vår passivitet, som vi dömde till det värsta tänkbara ödet i dödslägren”.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här