Fact

Ki volt dr. Janusz Korczak, és miért döntött úgy, hogy a varsói gettó árvaházának gyermekeivel Treblinkába megy?

Share

Janusz Korczak lengyel-zsidó író, gyermekorvos és a gyermekjogi aktivista volt. Korczak a háború előtti Lengyelországban népszerű szerzője és rádiósa a varsói gettóba kényszerült, ahol továbbra is az árvákról gondoskodott. A garantált biztonsága érdekében tett ajánlatok ellenére 1942 augusztusában elkísérte a gondozásában lévő gyermekeket a treblinkai haláltáborba.

1879-ben Henryk Goldszmit néven született egy varsói prominens ügyvéd fiaként. Írásaival támogatta családját: írói álnév gyanánt vette fel a lengyel irodalomból Janusz Korczak nevet. 1911–12-ben egy varsói árvaház igazgatója lett, amelyet a gyermekek jogain és méltóságán alapuló elvei szerint vezetett.

Az 1920-as és 1930-as években a lengyel társadalom kiemelkedő személyiségévé vált, jelentős hírnévre tett szert az oktatásról és a gyermek fejlődéséről szóló írásai és előadásai miatt. Közvetítései megszűntek Jozef Pilsudski 1935-ben bekövetkezett halálát követő növekvő antiszemitizmus miatt Lengyelországban, de irodalmi hírneve kitartott.

1940-ben Varsó többi 350 000 zsidójával együtt a gettóba kényszerült. Az árvaház követte a gettóba, először a Chlodna utcába, majd a Sienna utcába. 1942 nyarára az árvaháznak 200 lakója volt. Korczak naplója bemutatja a zord körülményeket és az egyre növekvő számú árvák iránti törődését.

1942 augusztusában, a varsói gettó „nagy deportálás” során a nácik figyelme az árvaházakra terelődött, egyenként felszámolva azokat. Annak ellenére, hogy viszonylagos biztonságot ajánlottak neki, Korczak úgy döntött, hogy elkíséri a gyermekeket, és az Umschlagplatzra vezette őket, ahonnan 1942. augusztus 5-én vagy 6-án deportálták őket. Nem lehet biztosan tudni, miért választotta ezt, de írásaiban következetesen a gyermekek szükségét helyezi az első helyre. 1942 májusában a Ghetto Diary elnevezésű naplójában a következőt írta: „A város úgy dobálja nekem a gyermekeket, mint a kagylókat – én csak gondjaimba veszem őket, és figyelek rájuk. Nem kérdezem, hogy honnan jönnek, és azt sem, hogy mennyi ideig vagy hova mennek – lesz, ami lesz.”

Do you have a question about the Holocaust?

Kérdése van a holokausztról?

Kérdezzen itt