Fact

Mi volt a „végső megoldás”?

Share

A „zsidókérdés végső megoldása” volt az az eufemisztikus kifejezés, amelyet a náci német hatóságok használtak az Európai zsidóság megsemmisítésére irányuló tervre. A kifejezés legfontosabb használatára [Hermann Göring] [Reinhard Heydrich-nek] írott 1941. július 31-i keltezésű feljegyzésében kerül sor, amelyben Heydrich-t arra kérte, hogy készítse el „az előzetes szervezeti, gyakorlati és pénzügyi intézkedések átfogó tervét a zsidókérdés végső megoldásának végrehajtására”.

A végső megoldás megvalósítását és koordinálását 1942. január 20-án határozták meg a magas rangú SS-tisztek, valamint a különböző minisztériumok és ügynökségek német kormánytisztviselőinek találkozóján Berlin külvárosában Wannsee-ben. Ezt a találkozót eredetileg 1941 decemberére tervezték, de miután Hitler hadat üzent az Egyesült Államoknak, módosították az időpontot.

[Hermann Göring: vadászpilótaként szolgált az első világháborúban. majd az 1920-as években csatlakozott a nácikhoz, miután hallotta Hitler beszédeit. 1933-ra az NSDAP középpontjába került, és számos hivatalt és felelősséget vállalt. A Luftwaffe (légierő) parancsnokaként és a négyéves terv igazgatójaként ismert leginkább, amelynek célja a német gazdaság újjáépítése, hogy háborút indíthasson. A Harmadik Birodalom előrehaladtával Göring megszállottja lett a kitüntetéseknek, a címeknek és az egyenruháknak, valamint egyre inkább kábítószerfüggővé vált. Különösen a háborús humor középpontjában állt Németországban, miután azzal dicsekedett, hogy a szövetséges hatalmak soha nem lesznek képesek lebombázni Berlint.

Az első nürnbergi tárgyalás fő vádlottjaként Göring visszanyerte korábbi képességeinek nagy részét a bebörtönzése során a kábítószerek kényszeres megvonása miatt. Robert H. Jackson amerikai ügyvéd törekvéseit eredménytelennek nevezte, és Sir David Maxwell-Fyfe brit tanácsadónak kellett beavatkoznia. A törvényszék halálra ítélte, de az ítélet végrehajtása előtt mérgezéssel öngyilkosságot követett el.]

[Reinhard Heydrich: 1904-ben született, 1931-ben csatlakozott az SS-hez, és gyorsan az SD (Sicherheitsdienst) vezetője lett, amely a párt belső biztonságáért felelt. Az 1930-as évek során Heydrich egyre nagyobb hatalomra tett szert a rendőrségi ügyekben, 1934-ben a Gestapo (Geheime Staatspolizei: titkosrendőrség) főnökévé vált. 1936-ban már a Biztonsági Rendőrségért is felelt, és 1939-ben a Birodalom Biztonsági Főirodájának vezetője lett, így a náci Németország összes rendőri funkciójáért ő felelt. 1941 nyarán Heydrich-t megbízták a „zsidókérdés végső megoldásával”, és 1942 januárjában összehívta a wannseei konferenciát. 1941 szeptemberében a csehországi és morvaországi birodalmi protektorátus vezetésére is kinevezték – brutálisan leverte a cseh ellenállást, miközben felügyelte a csehországi zsidók deportálását. Elnyomó intézkedései és a személyes biztonság figyelmen kívül hagyása oda vezetett, hogy britek által támogatott cseh ügynökök meggyilkolták – 1942 májusában Prága központjában megtámadták, és 1942. június 4-én a támadás következtében elfertőződött sebekben halt meg.]

Do you have a question about the Holocaust?

Kérdése van a holokausztról?

Kérdezzen itt