Fact

Kas buvo „Galutinis sprendimas“?

Share

„Galutinis žydų klausimo sprendimas“ yra nacistinės Vokietijos valdininkų vartotas terminas, reiškiantis planą išnaikinti visus Europos žydus. Svarbiausia tai, kad šis terminas buvo pavartotas 1941 m. liepos 31 d. Hermano Geringo memorandume Reinhardui Heidrichui, kuriame Heidricho buvo prašoma paruošti „pirmines organizacines, praktines ir finansines priemones galutinio žydų klausimo sprendimo plano įgyvendinimui“.

1942 m. sausio 20 d. Berlyno priemiestyje, Vanzėje, įvykusiame aukščiausiojo laipsnio SS karininkų ir Vokietijos vyriausybės pareigūnų iš įvairių ministerijų ir agentūrų susitikime buvo nuspręsta dėl galutinio sprendimo įgyvendinimo ir koordinavimo. Šis susitikimas iš pradžių buvo planuotas 1941 m. gruodį, tačiau Hitleriui paskelbus karą Jungtinėms Valstijoms, jis buvo atidėtas.

[Hermanas Geringas: Pirmojo pasaulinio karo metu buvo naikintuvo pilotas, prie nacių Geringas prisijungė 1920 m., išgirdęs Hitlerio kalbą. Iki 1933 m. jis buvo NSDAP dėmesio centre, jam buvo pavesta koordinuoti įvairių agentūrų veiklą ir suteiktos kitos pareigos. Geriausiai jis žinomas kaip oro pajėgų vadas ir plano per ketverius metus atstatyti Vokietijos ekonomiką vykdytojas. Trečiajam Reichui progresuojant Geringas svaigo nuo pagyrų, titulų ir uniformų, taip pat tapo vis labiau priklausomas nuo narkotikų. Po to, kai jis pareiškė, kad Sąjungininkai nesugebės subombarduoti Berlyno, su juo buvo siejama nemažai karinio Vokietijos humoro.

Pirmojo Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolo posėdyje pagrindinis kaltinamasis Geringas jau buvo susigrąžinęs daugelį savo gebėjimų, nes įkalinimo metu buvo priverstinai atpratintas nuo narkotikų. JAV vyr. prokuroro Roberto H. Jacksono vykdyta apklausa nedavė jokių rezultatų, o pasiutusį prokurorą turėjo raminti britų advokatas seras Davidas Maxwellas-Fyfe'as. Tribunolas nuteisė jį mirties bausme, tačiau jis nusinuodijo kelios valandos iki nuosprendžio įvykdymo.]

[Reinhardas Heidrichas: gimė 1904 m., prie SS Heidrichas prisijungė 1931 m. ir greitai tapo SD (Vokietijos valstybės saugumo tarnybos) vadu, atsakingu už vidaus saugumą. Ketvirtąjį dešimtmetį Heidrichas vis labiau kišosi į policijos reikalus ir 1934 m. tapo Gestapo (slaptosios policijos) vadu. 1936 m. jis tapo atsakingas už saugumo policiją, o 1939 m. tapo pagrindinės Reicho saugumo tarnybos vadu, atsakingu už visas nacistinės Vokietijos policijos funkcijas. 1941 m. vasarą Heidrichas buvo įpareigotas paruošti „Galutinį žydų klausimo sprendimą“, o 1942 m. sausio mėn. jis surengė Vanzės konferenciją. 1941 m. rugsėjį, paskirtas vadovauti Reicho Bohemijos ir Moravijos protektoratui, žiauriai numalšino čekų pasipriešinimą ir prižiūrėjo žydų trėmimus iš Čekijos. Dėl jo ramaus elgesio ir asmeninio saugumo nepaisymo britų remiami čekų agentai 1942 m. gegužę Prahos centre pasikėsino jį nužudyti. Jis mirė nuo žaizdų užkrėtimų 1942 m. birželio 4 d.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here