Fact

מי היה חאג' אמין אל-חוסייני?

Share

חאג' אמין אל-חוסייני (1897–1974) היה כהן דת מוסלמי, אחד הקולות המייסדים של האסלאם הרדיקלי המבוסס לאומנות וערכים אנטישמיים ואנטי-יהודיים, שהצדיק מעשים אלימים להשגת מטרות אלה. הוא ביצע שידורי תעמולה לטובת הרייך השלישי, ודברים אלה עדיין משמשים עמדה מרכזית של שנאה אנטישמית ואנטי-יהודית נתעבת. היסטוריונים מודרניים דוחים את האפשרות שהוא שיחק תפקיד בקבלת ההחלטה על הפתרון הסופי ב-1941–1942.

אל-חוסייני נולד בירושלים בשלהי המאה ה-19 למשפחה עמידה ובעלת השפעה. הוא למד בירושלים, בקהיר ובאיסטנבול, וב-1910 התגייס לצבא העות'מאני. הוא מונה למופתי הגדול של ירושלים ולנשיא המועצה המוסלמית העליונה על ידי הבריטים ב-1921, בעקבות קבלתם המנדט על פלסטינה-ארץ ישראל מחבר הלאומים. תפקידים אלה הפכו את אל-חוסייני לקול הדתי החזק ביותר בקרב הקהילה המוסלמית הפלסטינית של אותם ימים. ב-1936 הוא נהיה יושב ראש הוועד הערבי העליון, כלי מרכזי של המרד הערבי ב-1936-7, שהוצת כאשר הבריטים הרגו את השייך עז א-דין אל-קסאם ב-1935 ורצח שני יהודים ב-1936 בעקבות זאת. אל-חוסייני נאלץ לברוח מהמנדט בפלסטינה-ארץ ישראל ב-1937 לאחר שהממשל הבריטי הוציא את הוועד אל מחוץ לחוק. חוסייני שהה בגולה במהלך שאר שנות והשלושים, תחילה בלבנון ולאחר מכן בעיראק.

ב-21 בנובמבר 1941, אל-חוסייני הוטס לברלין, שם פגש את היטלר ב-28 בנובמבר. היטלר קיבל את אל-חוסייני בחמימות, אם כי סירב להוציא הצהרת תמיכה פומבית. הגרמנים אירחו את אל-חוסייני בווילה מפוארת בברלין, אך סירבו לפרט את התוכניות שלהם לעולם הערבי, או את תפקידו של אל-חוסייני בתוכניות אלו. אולם, נצלו אותו כדי שיעזור לגייס כ-25,000 מוסלמים בוסניים לוואפן אס אס ב-1943.   

הרטוריקה של אל-חוסייני בתעמולה נגד יהודים לטובת הרייך השלישי הייתה רעילה למדי.במרץ 1944 נשא נאום בו הפציר בפני שומעיו:"קומו כאיש אחד ולחמו בעד הזכויות הקדושות שלכם.הרגו את היהודים בכל מקום אשר הם.הדבר משביע את רצון אלוהים, ההיסטוריה והדת."לאחר שהייה קצרה במעצר בית שהוטל עליו על ידי בעלות הברית בצרפת, חזר למזרח התיכון ואחרי 1945 הקריירה שלו המשיכה במצרים ובלבנון, איפה שהסית לאלימות נגד יהודים ולהשמדת ישראל, עד מותו בבירות ב-1974.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן