Fact

Евреите опитват ли се да се противопоставят на нацистите?

Share

Евреите се противопоставят на нацистите по различни начини: физически, духовно и морално.

В много гета и лагери има въоръжена съпротива. Най-известният пример за това е през април-май 1943 г., когато малко от останалите евреи във Варшавското гето успяват да устоят на немските войски в продължение на почти един месец. Други евреи се присъединяват към партизански и други групи на съпротивата из окупирана Европа, за да се борят с германците.

Също така има и духовна съпротива. Евреите в гетата и лагерите отказват да позволят на нацистите да отнемат тяхната човещина, а именно да ги лишат от качествата и характеристиките, които ги карат да се чувстват цивилизовани. Следователно, когато германците забраняват на евреите да образоват децата си в гетата, те провеждат тайни уроци. Евреите също организират тайни служби за молитвата на Шабат, за еврейската нова година Рош ашана и други религиозни еврейски празници.

И последно, евреите в гетата и лагерите се подкрепят помежду си морално и емоционално, дори и в газовите камери. Има много свидетелства за евреи, които пеят национални и религиозни песни по пътя към смъртта си, или родители, които успокояват децата си от ръба на масовия гроб преди своя разстрел.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук