Fact

Аушвиц ли е единственият лагер, построен от нацистите?

Share

Има повече от 42 000 затворнически обекта, включително лагери и гета, учредени от нацистите и техните съюзници в периода между 1933 г. – 1945 г. Аушвиц е основан през 1940 г. на мястото на бивша австрийска казарма и сам по себе си е координационен център на мрежа от повече от 40 лагера, разпръснати из окупираната Полша. Значителна част от централните лагери се пази като музей от полското правителство от 1947 г. насам.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук