Fakt

Czy Auschwitz było jedynym obozem wybudowanym przez nazistów?

Share

Istniały ponad 42 tysiące miejsc dla więźniów, w tym obozów i gett, stworzonych przez nazistów i ich sojuszników w latach 1933–45. Obóz w Auschwitz został utworzony w 1940 r. w miejscu byłych austriackich baraków wojskowych i służył jako centrum koordynacyjne sieci ponad czterdziestu obozów rozsianych po południu okupowanej Polski. W dużej mierze obozy centralne zostały zachowane jako muzeum przez polskie władze po 1947 r.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj