Fact

Как нацистите разпространяват антисемитска пропаганда?

Share

Като тоталитарен режим Нацистка Германия се старае да наложи идеологията си – следователно и антисемитизма, във всеки аспект на немското общество. Имперското министерство на народното просвещение и пропагандата при Йозеф Гьобелс контролира културния живот в Германия, а професионалните организации, младежките движения и контрол над работната ръка гарантират, че остават съвсем малко пространства, където отделните хора биха могли изцяло да избегнат идеологията. Освен това е важно да се помни, че пропагандата залага на установени изображения, теми и тропи, за да разпространява омраза към евреите през вековете.

Пресата, ръководена от министерството на Гьобелс, разпространява антисемитска пропаганда съобразена спрямо публиката. Фанатизираните нацисти могат да се абонират за унизителното и почти порнографско съдържание на Der Sturmer, издаван от Юлиус Щрайхер, докато другите вестници просто спазват формата на писане или рискуват да попаднат в концентрационни лагери. Радиото, новинарските емисии, театърът и музиката се ръководят по подобен начин. 

Филмите – най-развитата технология на 30-те, също са ключово средство за пропаганда. За да допринасят за засилването на евгенистичните и расовите политики, са създадени „документални“ филми в подкрепа на идеологията, които например показват живота като хора с физически или умствени увреждания просто като „бреме“. Филмът от 1940 г. Der ewige Jude (Вечният евреин) използва кадри на гладуващите и деградирали общности от гетата във Варшава и Лудж, за да предаде „типични“ сцени от живота на евреите, както и потресаваща поредица ритуално клане на животни. Дори противници на режима признават мощното въздействие на филма. Гьобелс също подкрепя заснемането на пълнометражни пропагандни филми. Филми като Jud Süß или Die Rothschilds (съответно: Евреинът Зюс и Семейство Ротшилд и двата от 40-те) подсилват антисемитската идеология чрез романтично или „вълнуващо“ повествование, чието предназначение е да развеселява на фона на трудностите от войната.  

Младите хора са приоритетна цел на нацистката пропаганда. Един от най-пагубните инструменти за разпространение на нацистката пропагандна е учебният план. Последователно и много засилено преподавателската професия се „нацифизира“, а „расовата наука“ заляга в програмите на децата, които изучават „характеристиките“ на евреите и останалите, които не попадат в нацистката визия за общество. Проблемите и темите за други предмети са представени от идеологическа гледна точка, като например задача по математика, в която се търси колко храна ядат „непотребните консуматори“. Въпреки че постоянната пропаганда в училище, след която следват вечерните занимания на младежките движения провокира цинизъм и недоволство, много младежи прекарват дните изложени постоянно на пропаганда в някоя от формите ѝ.

Опитите да се изкарат пари от пропагандните стремежи могат да се различават по качество. Книгата на Щрайхер Der Giftpilz (Отровната гъба) например е широко използвана в училищата, след като излиза от печат през 1938 г. През същата година в Дрезден компанията „Гюнтер и ко“ пуска на пазара детската настолна игра Juden Raus! (Евреите вън!), при която играчите трябва да събират „евреи“ и да ги „депортират“ в Подмандатна Палестина. Въпреки че веселият маркетингов език върху кутията е свидетелство за социалната толерантност към антисемитизма, играта буди критика сред СС, за това че банализира целите на нацистите и дава материал за международно неодобрение.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук