Fact

Какво се случва в Бабий Яр близо до Киев през септември 1941 г.?

Share

Бабий Яр е името на пролом край Киев, където е извършен най-големият и единствен в СССР разстрел от страна на айнзацгрупите – Einsatzgruppen, които следват вермахта – Wehrmacht в страната. Според доклади, изпратени в Берлин, 33 771 евреи са убити от айнзацгрупа С само за два дена – 29 – 30 септември 1941 г.

В края на лятото на 1941 г. немското нашествие в Съветския съюз изглежда, че напредва. Преди немските сили да влязат в Киев на 19 септември 1941 г. еврейската общност там наброява около 160 000 души. Около 100 000 от тях обаче бягат непосредствено преди пристигането на немските сили.

На 20 и 24 септември експлозиите от бомби, поставени от съветските войски и тайната полицията, преди да се евакуират, води до смъртта на немци и украинци. Експлозиите водят до вълна от арести и назидателни разстрели от страна на немските войници. На 26 септември немските власти решават да разстрелят киевските евреи. На 28 септември са изпратени уведомления из града, с които на евреите е указано да се съберат на следващата сутрин на ъгъла на улиците Мелников и Дегтярев. В уведомленията пише евреите да носят документи, ценности и дрехи с тях. Украински свидетел по-късно описва сцената на следващата сутрин:

Хиляди хора, основно стари, но не липсваха и хора на средна възраст, се придвижваха към Бабий Яр. А децата – мили боже! – имаше толкова много деца! Всички те се движеха натоварени с багажи и деца. Тук-таме стари и болни хора, които нямат сили да се придвижват сами, ги носеха сигурно техни синове или дъщери, на колички без всякаква помощ. Някои плачеха, други ги успокояваха. Повечето се движеха вглъбени в себе си, притихнали с вид на обречени. Гледката беше ужасяваща.

В следващите два дена 33 771 евреи са убити с разстрел. Дина Проничева, млада актриса, успява да се хвърли в пролома, преди да бъде разстреляна, и се преструва на умряла, за да не я хванат. Тя се изравя изпод слоя пясък, нахвърлян да покрие труповете, и оцелява, така че дава показания срещу някои от извършителите на процес през януари 1946 г.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук