Fact

Ce au fost Legile de la Nürnberg?

Share

Legile de la Nürnberg este numele dat celor două legi adoptate în Germania nazistă în septembrie 1935, Legea pentru protecția sângelui german și a onoarei germane și Legea cetățeniei Reichului.

Legea pentru protecția sângelui german și a onoarei germane a interzis căsătoria dintre evrei și nonevrei de origine germană, a incriminat relațiile sexuale dintre aceștia și a interzis evreilor să angajeze femei cu vârsta sub 45 de ani ca servitoare.

Legea cetățeniei Reichului a fost menită să definească cui i se aplica prima lege. Numai cei cu „sânge german sau înrudit” puteau fi cetățeni ai Germaniei, iar evreii, definiți ca o rasă, au fost privați de cetățenia germană și retrogradați la statutul de „supuși ai statului”. Această lege a definit drept evreu orice persoană cu trei sau mai mulți bunici de origine evreiască, inclusiv convertiți la creștinism și copii și nepoți ai acestor convertiți.

Legile de la Nürnberg au afectat viața de zi cu zi a tuturor evreilor din Germania la cele mai elementare și mai intime niveluri. De asemenea, au determinat apariția unui un nou val de interdicții spontane privind participarea evreilor la viața germană, cunoscut sub numele de [radicalizare cumulativă].

[radicalizare cumulativă: un termen inventat de istoricul german Hans Mommsen pentru a descrie modul în care afacerile, organizațiile profesionale și chiar localitățile germane au depășit directivele regimului nazist în ceea ce privește excluderea evreilor din societatea germană.]

Do you have a question about the Holocaust?

Aveți o întrebare despre Holocaust?

Întrebați aici