Fact

Vad var Nürnberglagarna?

Share

Nürnberglagarna är namnet på två lagar som antogs i Nazisttyskland i september 1935, Lagen för skydd av det tyska blodet och den tyska äran och Riksmedborgarlagen.

Lagen för skydd av det tyska blodet och den tyska äran förbjöd äktenskap mellan judar och icke-judiska tyskar, kriminaliserade sexuella förhållanden mellan dem och förbjöd judar att anställa tyska kvinnor under 45 år som pigor.

Riksmedborgarlagen fastställde vilka den första lagen tillämpades på. Endast individer av ”tyskt eller besläktat blod” kunde vara medborgare i Tyskland, och judar, definierade som en ras, berövades tyskt medborgarskap och degraderades till statusen ”statens undersåtar”. Denna lag definierade en jude som alla med tre eller flera morföräldrar som varit judar vid födseln, inklusive konvertiter till kristendomen och barn och barnbarn till sådana konvertiter.

Nürnberglagarna påverkade vardagen för alla judar i Tyskland på de mest grundläggande och intima sätt. De ledde också till en ny våg av spontana förbud mot judiskt deltagande i det tyska samhällslivet, vad som kallas [kumulativ radikalisering].

[kumulativ radikalisering: en term som den tyske historikern Hans Mommsen har myntat för att beskriva hur tyska företag, yrkesorganisationer och till och med orter gick längre än nazistregimens direktiv med att utesluta judar från det tyska samhället.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här