Fact

Naziler Yahudi kurbanlarından nasıl faydalandı?

Share

Holokost kurbanları, çeşitli yöntemlerle suiistimal edildi. Bunun en açık örneği, varış sırasında öldürülmeyen mahkûmların, ölene dek çalıştırılmak üzere köleliğe zorlanmasıydı. 1942 tarihli Wannsee Konferansı’na ait notlar, büyük sayıda kişilerin “doğal olarak harcanmasını” garanti edecek “çalışma çetelerinin” oluşumuna atıfta bulunmakta.

Kamplardaki mahkûmlar Alman şirketleri tarafından işletilen çiftliklerde, fabrikalarda ve madencilik operasyonlarında, ortaya çıkan kar SS’ye gidecek şekilde çalıştırılmaktaydı. Zorla işçi çalıştıran kamplar, mahkûmlar arasında “ayrım” yapmaksızın, onları yaş veya cinsiyete bakmadan çalıştırmaktaydı.

Ayrıca, kurbanların mal varlıklarını çalma konusunda sistematik bir süreç de mevcuttu. Kamplara tehcir edilenlerden yanlarına bavullarını almaları ve bavullara isim ve çıkış noktalarını yazmaları isteniyordu. Yeni gelen kişiler öldürüldükten veya kampa kaydedildikten sonra, diğer mahkûmlar onların mallarını ayırıyordu: Almanya’ya gönderilmek veya SS için paraya çevrilmek üzere.

Kamplarda bulunanların anlattıkları, Auschwitz kompleksinde [Kanada] adı verilen bu ayırma alanlarındaki büyük zenginlikler ve SS için olan yolsuzluk fırsatlarını tanımlamakta.

Kurbanların bedenleri de kar elde etmek amacıyla kullanılmaktaydı: altın dişler çekilerek eritilmekte, kurbanlardan tıraş edilen saçlar U-boat mürettebatı için çorap ve kumaş sertleştirici yapımında kullanılmaktaydı. Bazı kamplarda yer alan mahkûmlar, genellikle hiçbir bilimsel değere sahip olmayan tıbbi deneylerde kullanılmaktaydı. Cinsel şiddet de yaygındı.

[Kanada: mahkûmlar tarafından Auschwitz kamplarında, tehcir edilenlerin mallarının ayrıldığı alanlara verilen isim. İsim, Kanada ülkesinin maddi konfor için fırsat sağladığı inanışından gelmekteydi. Auschwitz Müzesi, şu anda, özgürlüğe kavuşmanın ardından bu alanlarda bulunan eşyalardan çoğunu sergilemektedir: bu eşyalara 39,000m³’ten fazla ayakkabı ve neredeyse 4000 bavul dahil olmasına rağmen, bu eşyalar kampın Nihai Çözüm’de üç yıl boyunca yer alması sırasında el konulanların yalnızca ufak bir kısmıdır.]

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun