Fact

Hur utnyttjade nazisterna sina judiska offer?

Share

Offren för Förintelsen utnyttjades på en rad olika sätt. Det mest uppenbara exemplet är att de som inte mördades vid ankomsten till lägren tvingades till slavarbete i avsikt att arbeta dem till döds. Protokollet från Wannsee-konferensen 1942 hänvisar till inrättandet av ”arbetsgäng” som skulle leda till ”naturligt svinn” i stor skala.

Fångar i läger fick arbeta på gårdar, fabriker och gruvdrift som drevs av tyska företag. Intäkterna gick till SS. Tvångsarbetsläger var inte selektiva med sina fångar utan satte dem alla i arbete oavsett ålder eller kön.

De satte även stöld från offren i system. De som deporterades till lägren ombads att ta med sig resväskor och markera dem med namn och hemort. När de nyanlända hade antingen mördats eller registrerats i lägret sorterade andra fångar deras tillhörigheter: antingen transporterades de till Tyskland eller omvandlades till reda pengar för SS.

Vittnesmål från lägren beskriver de stora rikedomarna och möjligheterna till korruption för SS-männen i dessa sorteringsområden. I Auschwitz-komplexet kallades området [Kanada].

Offrens kroppar vanhelgades också i vinstsyfte: guldtänder drogs ut och smältes ner; hår rakat från offren användes för att göra strumpor för ubåtsbesättningar och tygstärkning. Fångar i vissa läger användes för medicinska experiment, ofta utan vetenskapligt värde. Sexuellt våld var också vanligt förekommande.

[Kanada: det namn som fångarna gav till områdena i Auschwitz-lägren där de deporterades tillhörigheter sorterades. Namnet kom från uppfattningen att i landet Kanada fanns god möjlighet till materiell komfort. Auschwitz-museet visar nu många av de föremål som hittades i dessa områden efter befrielsen, inklusive mer än 39 000 m³ skor och nästan 4 000 resväskor – även om dessa bara utgör en bråkdel av de ägodelar som bearbetades under lägrets treåriga roll i den slutliga lösningen.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här