Fact

Ki volt Reinhard Heydrich?

Share

Reinhard Heydrich a „végső megoldás” egyik fő kitervelője volt. A Birodalmi Biztonsági Főhivatal (RSHA) vezetőjeként csak Himmlernek és Hitlernek jelentett, és 1941 nyarától az európai zsidóság azonosításának, szállításának és meggyilkolásának koordinálásáért volt felelős. 1942 januárjában a wannseei konferencia szervezője és házigazdája volt, ezt követően 1942 májusában, Prágában meggyilkolták a cseh ellenállók (akiket a brit hírszerzés képzett ki és fegyverzett fel).

Heydrich az 1930-as évek elején csatlakozott az NSDAP-hoz, a német haditengerészetnél töltött tíz év után. Gyorsan felívelt a csillaga az SS soraiban, fejlesztette az NSDAP belső rendőrségét, a Sicherheitsdienstet. 1934-ben kinevezték a Gestapo élére, amelyet újonnan hoztak létre Németország versengő politikai rendőri szerveinek egyesítésével. 1939-ben az RSHA egyesítette a német rendőrséget Heydrich parancsnoksága alatt. Később abban az évben létrehozta az Einsatzgruppent, hogy kövesse a Wehrmachtot Lengyelországba – ennek feladata az ellenfelek felszámolása volt. 1941-ben Heydrich a Barbarossa-hadművelet fő tervezője volt, és parancsokat adott az Einsatzgruppennek, amely a holokauszt mintegy 1,2 millió áldozatáért felelős.

1941. július 31-én Heydrich levelet küldött Hermann Göringnek, amelyben arra utasította, hogy „tegye meg az összes előkészítést a zsidókérdés rendezésével, anyagi és pénzügyi szempontjaival kapcsolatban azokon az európai területeken, amelyek német befolyás alatt állnak.”. Az 1942. január 20-i wannseei konferencia jegyzőkönyve egyértelművé teszi, hogy Heydrich tágabban értelmezte feladatát, 32 ország 11 000 000 zsidóját jelölte meg célpontként, beleértve azokat az országokat is, amelyek akkoriban nem álltak német ellenőrzés vagy befolyás alatt.

Do you have a question about the Holocaust?

Kérdése van a holokausztról?

Kérdezzen itt