Fact

Vem var Reinhard Heydrich?

Share

Reinhard Heydrich var en av de främsta planläggarna för ”den slutgiltiga lösningen”. Som chef för Rikssäkerhetsöverstyrelsen (Reichssicherheitshauptamt, RSHA), underställd endast Himmler och Hitler, fick han ansvaret för att samordna identifierandet, transporterna och morden på Europas judar från och med sommaren 1941. Han organiserade och var värd för Wannsee-konferensen i januari 1942, kort innan han mördades i Prag i maj 1942 av tjeckiska motståndskämpar (utbildade och beväpnade av brittisk underrättelsetjänst).

Heydrich gick med i NSDAP i början av 1930-talet efter tio år i den tyska flottan. Han befordrades snabbt inom SS och utvecklade NSDAP:s egen polis, Sicherheitsdienst. År 1934 utnämndes han till chef för Gestapo, som nyligen hade bildats genom en sammanslagning av Tysklands olika politiska polismyndigheter. År 1939 blev RSHA centralorganisationen för den tyska polisen under Heydrichs ledning. Senare samma år skapade han Einsatzgruppen som skulle följa Wehrmacht in i Polen, med uppdrag att eliminera motståndare. 1941 hade Heydrich en stor roll i planeringen av Operation Barbarossa och utfärdade order för Einsatzgruppen som låg bakom cirka 1,2 miljoner av Förintelsens offer.

Den 31 juli 1941 fick Heydrich ett brev från Hermann Göring, där han instruerades att ”göra alla förberedelser vad gäller organisation, den materiella aspekten och ekonomiska hänsynen för en slutlig lösning av den judiska frågan i de territorier i Europa där Tyskland har inflytande”. Men från protokollet från Wannsee-konferensen den 20 januari 1942 framgår det att Heydrich hade tolkat sin uppgift bredare och identifierat 11 000 000 judar i 32 länder som skulle dödas, inklusive personer i länder som vid den tiden låg utanför Tysklands kontroll eller inflytande.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här